Dokumentasjon for N.K.S. Fayehagen

Last ned Adobe Reader eller Foxit for å åpne og lese pdf filer.

ÅRSMELDING

Gjennom  N.K.S.  Kløverinstitusjoner  AS  satser  institusjoner  og  virksomheter  under  Kløvermerket  på  en  mer  målrettet,  profesjonell  og  effektiv hverdag for seg selv og de mange som er avhengige av dem.

SERVICEERKLÆRING

N.K.S. Fayehagen er en spesialavlastningsbolig for familier med multi-funksjonshemmede barn og unge bosatt i Bergen kommune. N.K.S. Fayehagen driver en byomfattende tjeneste etter avtale med Bergen kommune og eies av Bergen Sanitetsforening.

Image

Utviklet av Bedrifts IT AS

SØK

+47 55 30 21 50
Welhavensgate 72
5006 Bergen